De meerkeuzevraag in Starred biedt je de mogelijkheid om je respondenten te laten kiezen uit door jou gegeven opties. Net als de andere vraagtypen, kun je ook in dit blok tot 5 antwoordopties toevoegen.

Wanneer je een nieuw blok wilt toevoegen, bieden we je de mogelijkheid uit 8 vraagtypen. Je kunt hier de Meerkeuzevraag aanklikken, en door rechts onderin op de groene knop Importeer te klikken, voeg je het (nu nog lege) vragenblok toe aan je formulier.

Blok opbouwen

Als eerste kun je de titel en subtitel (/de ‘hoofdvraag’) toevoegen. Daarna kun je de antwoordopties toevoegen waar de respondent uit kan kiezen.

Onderaan het blokje zie je de optie waarmee je het aantal invullingen kunt limiteren. Wil je dat de respondent maar één van de 5 opties kan aanvinken, dan kies je voor ‘1 antwoord’. Wil je dat de respondent zelf mag kiezen welke antwoorden hij/zij aanvinkt kun je kiezen voor 5 antwoorden.

Voorbeeld: maximaal 1 antwoord mogelijk
Wanneer je als respondent de survey ontvangt met de meerkeuzevraag toegevoegd, zie je deze als volgt:

Hier zijn 5 antwoordmogelijkheden toegevoegd. Zoals rechts bovenin het blok te zien is, kan de respondent tot maximaal 1 antwoord aanvinken.

Probeert hij/zij toch een extra antwoord te kiezen, zal deze rood omlijnd worden en is deze niet aan te klikken totdat het eerdere antwoord uitgevinkt is.

Omdat we het belangrijk vinden dat je respondenten altijd een toelichting kunnen geven waarom ze een antwoord hebben gekozen, maar juist ook waarom ze een antwoord niet hebben gekozen, zijn de icoontjes voor toelichting altijd klikbaar.

Dashboard

Het meerkeuze-blok wordt als volgt in het dashboard getoond:

Het percentage dat zichtbaar is, is berekend door: (aantal responses op het antwoord / totale aantal ontvangen responses) * 100.

Wanneer je klikt op een specifieke antwoordoptie, zie je de extra toelichtingen.

Exporteren Meerkeuzevraag

Wil je de resultaten en alle extra toelichtingen verder analyseren? Dan kun je er ook voor kiezen om deze te downloaden. Deze download wordt standaard als CSV-bestand op je computer gezet, maar kun je gemakkelijk omzetten naar een Excel-bestand.

In de download vind je terug wie er heeft gereageerd, wanneer en ook welke scores en toelichtingen er zijn gegeven. Deze worden voor de Meerkeuzevraag als volgt weergegeven:

Per antwoordoptie vind je 2 kolommen terug: een score + een toelichting. Is er een optie aangevinkt in de survey, dan verschijnt deze als cijfer ‘1’ in de kolom. Leeg gelaten kun je vinden als ‘-999’.

Did this answer your question?