Wil je de antwoorden van een specifieke groep contacten zien? Dit is mogelijk door groepen te maken. Om dit te kunnen, voeg je eerst extra informatie (zgn. kenmerken) toe aan je contacten. Het toevoegen van kenmerken kan met een CSV- of Excelbestand (grote groepen contacten en veel kenmerken in 1 keer).

Meegeven van kenmerken via een Excel- of CSV-bestand

Je kunt aan grote aantallen contactpersonen in één keer bepaalde kenmerken meegeven. Dit doe je door extra kolommen toe te voegen in het CSV of Excel bestand met respondenten. In het bestand staan standaard de eerste drie kolommen: voornaam, achternaam en e-mailadres. Achter deze kolommen kun je extra kolommen toevoegen met kenmerken, bijvoorbeeld Aanhef, Locatie, Accountmanager of Klanttype. De volgende stappen helpen je:

Stap 1: Zorg dat je een Excel-bestand maakt dat in ieder geval de eerste drie kolommen Voornaam, Achternaam en E-mailadres bevat. Deze zijn noodzakelijk voor het systeem om de respondent te kunnen herkennen. Zelfs als je geen voor- of achternaam weet of gebruikt, is het alsnog van belang dat je de kolom wel aanmaakt. Deze kun je dan eventueel leeg laten.

Stap 2: Verrijk je bestand door de kolommen vanaf kolom D te vullen met de gewenste kenmerken. De eerste rij (D1, E1, etc.) bevat hierbij altijd de kolomtitel, dus het kenmerk. Voeg bijvoorbeeld in kolom F1 het kenmerk Accountmanager toe.

Vul nu in elke kolom per contact de juiste Accountmanager in. Vaak is deze informatie ook uit je CRM-systeem te exporteren.
Let erop dat je bij contacten die bij dezelfde groep horen, het kenmerk exact hetzelfde typt. Het systeem is hoofdlettergevoelig en herkent niet dat invullingen bij elkaar horen als zij anders geschreven zijn.

Stap 3: Sla dit bestand op als Excel-bestand of als CSV-bestand. Beiden zijn te uploaden in het systeem. Dit opgeslagen bestand kun je direct uploaden in het systeem en gebruiken om de uitnodigingen naar te versturen.

Wanneer je formulier helemaal klaar staat en je klantenbestand met kenmerken compleet is, kun je in drie simpele stappen je respondenten direct uitnodigen. Door achter het juiste formulier op de knop Nodig uit te klikken, kom je in de eerste stap van de uitnodigingsmodule. Hier kan je gelijk je complete CSV- of Excel-bestand uploaden:

Je kunt het bestand hier direct uploaden, of je kunt een selectie van cellen met klanten en kenmerken uit het Excel-bestand kopiëren en plakken. Zorg ervoor dat je de eerste rij (met kolom titels) ook kopiëert en plakt!

Let op: De contactenlijst met kenmerken wordt pas opgeslagen in het systeem nadat de uitnodigingen zijn verstuurd. Daarvoor kun je altijd uit deze module, en opnieuw beginnen.

Nadat de uitnodigingen zijn verstuurd en de contacten in het systeem zijn opgeslagen, kan je verder met groeperen. Voor meer informatie over het groeperen van contacten, klik hier.

Did this answer your question?