Als beheerder van een account heb je de mogelijkheid om bepaalde responses te verwijderen. Hier kan het gaan om dubbele responses, verkeerd ingevulde formulieren of testformulieren. Door deze responses te verwijderen, vervuil je de uitkomsten in je dashboard niet.

Om de individuele responses in te zien, ga je naar Formulieren en klik je in het drop-down menu achter het relevante feedback formulier op Responses.

Hier zie je alle individuele responses en zoek je de respons uit die je wilt verwijderen. Als je die heb gevonden klik je op Bekijk feedback. Onderaan de pagina staat Details weergeven en verschijnt het volgende scherm:

Naast details van het formulier zie je het Beoordeling verwijderen.

Een respons toch terughalen? Dit is natuurlijk ook mogelijk. Als eerst ga je naar Profiel weergeven op het tabblad Bedrijf en klik je op Verwijderde responses. Achter de beoordeling staat Herstellen en hiermee plaats je een beoordeling weer terug.

Did this answer your question?