In het Dashboard zie je per vragenblok de gemiddelde score op de vragen in dit blok en het gemiddelde per vraag. Je kunt inzoomen op het vragenblok door op het blok te klikken. Op het scherm dat volgt, zie je de volgende punten:

  1. Overzicht van het vragenblok: hierin vind je terug wat de gemiddelde scores per element zijn;
  2. Verloop van de score over tijd: Per element wordt voor iedere maand aangegeven wat de gemiddelde score van de feedback gegeven in die maand is.
    Hieronder zie je een voorbeeld:

Als je op één specifieke vraag klikt krijg je een gedetailleerd overzicht van deze vraag. Hierin komt terug.
Blok 1: Overall gemiddelde score op de vraag en correlatie van het element met de NPS (komt terug in de Prioriteiten Matrix). Deze geeft aan hoe sterk of zwak het verband tussen de score op deze vraag en de NPS is;
Blok 2: Verloop van de score over tijd: Hier wordt aangegeven wat de gemiddelde score van de feedback gegeven in die maand is op dit element;
Blok 3 & 4: Hierin worden de opmerkingen getoond die bij negatieve scores (1 t/m5) of positieve score (6 t/m 10) zijn gegeven
Blok 5: Variantie van de gegeven scores. Hierin zie je hoe vaak een bepaald cijfer is gegeven, de verdeling en onderbouwing van het gemiddelde cijfer.
Hieronder zie je een voorbeeld:

Did this answer your question?