Hieronder volgt een duidelijke uitleg per vraag soort die je kunt toevoegen in je eigen feedback formulier.

Starred sterren

Een sterren-vraag bestaat uit 4 onderdelen: De titel van het blok, de uitleg of begin van een zin, de begrippen waar je feedback over wilt en de mouse-over, met extra informatie of toelichting over het begrip. Deze vier teksten kunnen worden aangepast door erop te klikken. Het is mogelijk om minder dan vijf vragen per blok te stellen. Dit kun je simpelweg doen door Voorbeeld uit de vraag te halen en de vraag verder leeg te laten. Bij het ontwerpen van het feedback formulier zie je dan nog steeds sterren staan, maar de respondent ziet deze niet. Toch een vraag toevoegen waar nu een lege regel staat? Klik daarvoor op de bewerk icoonrechts van de vraag.

Open vraag

Open vragen geven je respondent de ruimte om een uitgebreid antwoord te geven. Je kunt kiezen voor één of twee open vragen. Als je er maar één wilt, dan kun je de tweede leeg laten. Je respondent zal dan één vraag met één groot antwoordblok zien.

Ja/Nee vraag

Net als de Starred sterren vraag, geef je hier ook het blokje een titel en begrippen met uitleg. Vervolgens kan de respondent antwoorden met ja of nee. Zorg er wel voor dit gesloten vragen zijn! De respondent heeft altijd de mogelijkheid om extra feedback te geven door achter de vraag op het pen-icoontje te klikken.

Cijfer vraag

Je kunt de respondent ook vragen om een rapportcijfer! Deze wordt dan gegeven op een schaal van 1 tot 10 op bepaalde aspecten. Ook hier mag je zelf een vraagtitel en begrippen met uitleg plaatsen.

NPS vraag

Hiermee is het mogelijk om de Net Promoter Score te meten. Het is mogelijk om de tekst hiervan te veranderen, maar die verandering geldt dan voor al je formulieren. Het is dus niet mogelijk om dit blok los te koppelen. Wil je weten wat de NPS inhoudt en hoe het berekend wordt? klik hier.

Customer Effort Score

Deze vraag meet de CES, deze focust zich op de vraag: ‘Hoeveel moeite heb je persoonlijk moeten doen om je verzoek afgehandeld te krijgen?’. De Customer Effort Score is een goede voorspeller voor herhaalaankopen. Door middel van de Starred emoticons (zie afbeelding), kan de klant eenvoudig aangeven hoeveel moeite het heeft gekost.

Customer Effort Score (CES) 2.0

De CES 2 is het grotere broertje van de Customer Effort Score. De vraag meet ook hoeveel moeite de klant persoonlijk heeft moeten doen. De vraagstelling is positiever geformuleerd en gebaseerd op een zeven punt schaal.

Did this answer your question?