Ga naar je profiel in de rechter bovenhoek en klik op Bedrijfsinstellingen.
Bij dit tabblad kun je algemene bedrijfsgegevens toevoegen, zoals de naam van het bedrijf, adresgegevens, een beschrijving van het bedrijf en het bedrijfslogo.

Bedrijfsgegevens

Bij het versturen van de uitnodigingen staat standaard het adres van Starred vermeld. Door onder het kopje Bedrijfsgegevens het adres van je bedrijf in te vullen, verander je dit.

Vergeet ook hierbij niet om op 'bewaar' te klikken!

Het is van belang dat alles wordt ingevuld, inclusief land, anders zal het adres niet onderaan de uitnodigingen verschijnen. Het telefoonnummer is optioneel.

Ook kun je hier vast een open domein vastleggen: formulieren die je door middel van een open URL wilt verspreiden, zullen aan dit open domein gekoppeld worden. Wil je hier meer over weten? Lees hier verder, of neem contact op met ons Customer Happiness team! Zij kunnen je hier meer over vertellen en de gewenste formulieren omzetten voor je.

Wil je je bedrijfsnaam al vermelden bij de afzender in de e-mail? Vul dan de Afzender naam toevoeging in.

Deze invulling verschijnt in de inbox achter de naam van de afzender in van de feedback uitnodiging.

Als laatste adviseren wij je om de privacy verklaring van je bedrif toe te voegen aan je Starred account. Lees in dit artikel hoe je de privacy verklaring kunt toevoegen.

Uitnodigingen

Hier kun je de afkoelperiode en bedankpagina aanpassen.

Met de afkoelperiode voorkom je dat dezelfde contactpersoon binnen een bepaalde tijd meerdere uitnodigingen ontvangt. Je kunt kiezen voor een afkoelperiode variërend van twee weken tot één jaar.

Bedank pagina

De bedankpagina is de pagina die klanten zien nadat zij feedback hebben gegeven.
De bedankpagina kun je per taal personaliseren en per Net Promotor Score. Door op Voorbeeld te klikken, kun je zien wat de respondenten standaard zien nadat zij een formulier hebben ingevuld en kun je je aangepaste pagina's bewonderen.

Huisstijlen

Bij Huisstijlen kun je de looks van je feedback formulieren personaliseren. Je kunt hier een nieuwe huisstijl toevoegen of een bestaande aanpassen door erop te klikken. De naam van de stijl is alleen voor eigen gebruik.

De ingestelde bedrijfskleur komt terug in het volgende:

  • Naam van de respondent bij het invullen van de vragenlijst
  • Kleur van de (beoordelings)sterren
  • Kader om de begeleidende vragen bij de feedback-onderwerpen
  • De verzend-knop

Je kunt meerdere huisstijlen maken. Op de pagina staat aangegeven welke huisstijl op dat moment je standaard huisstijl is.

Collega's

Om wegwijs te worden op Starred en het uit te proberen, is het een goed idee om als eerste eens wat collega’s uit te nodigen. Zo kun je zien wat anderen ervan vinden, hoe een uitnodiging eruit ziet en wat er gebeurt als je daadwerkelijk feedback hebt ontvangen. De makkelijkste manier om collega's uit te nodigen: Ga naar de optie Collega's , klik op Collega's uitnodigen en vul de e-mailadressen van je collega’s in. Ze worden nu uitgenodigd om zich aan te sluiten tot de omgeving van jouw bedrijf.

Let op! Een bedrijfsaccount fungeert als een paraplu-account voor alle medewerkers van een bedrijf. Starred herkent mensen als medewerkers van je bedrijf als ze hetzelfde e-mailadres hebben.

Did this answer your question?