Om je contactgegevens op Starred juist in te laden, is het noodzakelijk dat de eerste 3 kolommen in je klantenbestand de Voornaam, Achternaam en Emailadres bevatten.

Alle handige tips en instructies voor het maken van een Excel- of CSV-bestand voor Starred worden in dit artikel uitgebreid beschreven.

Het kan voorkomen dat de export van je klantenbestand uit een CRM systeem een extra kolom 'tussenvoegsel' bevat. Hoe voeg je deze kolom nu samen met de kolom Achternaam? Dit kan eenvoudig met het gebruiken van een formule in Excel. Stel je hebt het volgende bestand:

  1. Voeg in dit bestand een extra kolom toe na de kolommen 'tussenvoegsel' en 'achternaam', in ons geval dus een extra kolom D;
  2. Vermeld in deze kolom bij de tweede regel de volgende formule=tekst.samenvoegen(B2, C2) of, wanneer beide kolommen geen spatie bevatten, =tekst.samenvoegen(B2," ",C2). De " " staat hierin voor een spatie.De Engelse formule voor dit is =concatenate(B2, " ",C2);
  3. Trek deze formule door naar beneden door op het vierkantje rechts onderin de cel te klikken;
  4. In deze nieuwe kolom worden de cellen tussenvoegsel en achternaam automatisch samengevoegd.

  1. Selecteer nu de hele nieuwe kolom (waar tussenvoegsel en achternaam beiden in staan) en kopiƫer deze.
  2. Klik bovenin op Bewerken, dan Plakken Speciaal, en dan Alleen waarden plakken.

  1. Nu is de nieuwe kolom los gekoppeld en kun je de originele twee aparte kolommen Tussenvoegsel en Achternaam verwijderen.

Let wel op dat de opmaak van je bestand dus weer Voornaam, Achternaam, Emailadres, etc. is.

Did this answer your question?