Starred is anoniem tot op zekere hoogte. Alleen jij kunt zien wat jouw zakenrelaties/klanten over jullie samenwerking zeggen. We pleiten er echter voor om bij het vragen om feedback aan je klanten en relaties, de klanten niet anoniem feedback te laten geven. Zo kun je altijd persoonlijk terugkoppelen wat je met de feedback doet. Juist wanneer je weet waar de feedback vandaan komt, weet je welke relaties onder druk staan en waar kansen op verbetering liggen.

Wil je de optie toch toevoegen neem dan contact op met ons Customer Happiness Team!

Did this answer your question?