Op het Starred dashboard berekenen we de impact van een bepaald service aspect op de Net Promoter Score. Deze impact geven we weer in een correlatie coëfficiënt.
Deze correlatie geeft aan in hoeverre dit aspect samenhangt, correleert, met de Net Promoter Score die wordt gegeven.

Correlatie kan zowel negatief als positief zijn en wordt weergegeven in een cijfer tussen de -1 (perfect negatieve correlatie) en +1 (perfect positieve correlatie). Een correlatie van 0 betekent dat er geen correlatie is.

Een positieve correlatie betekent dat beide variabelen dezelfde kant op bewegen: stijgt de ene score, stijgt de andere score of daalt de ene score, daalt de andere score.

Een negatieve correlatie betekent dat beide variabelen tegengestelde richting op bewegen: stijgt de ene score, daalt de andere score of daalt de ene score, stijgt de andere score.

Een score van 0 geeft aan dat er geen verband is, de beweging van de ene score maakt niet uit voor de andere score. Stijgt bijvoorbeeld de ene score, blijft de andere score gelijk of daalt de ene score, blijft de andere score gelijk.

Let op! De correlatie geeft weer of de NPS en dit specifieke aspect met elkaar samenhangen, zonder dat er een causaal verband (het ene aspect heeft invloed op de andere) tussen deze twee aspecten is.

Did this answer your question?