Accepteren van feedback

Het kan voorkomen dat 'accepteren van feedback' bij sommige respondenten staat. Dat gebeurt als een iemand feedback geeft zonder een directe uitnodiging van jou te hebben ontvangen. Zij kunnen zonder uitnodiging dus alsnog feedback geven, dit kan op twee manieren: 

  • De feedbackgever heeft het formulier op het subdomein ingevuld.
  • De feedbackgever heeft een link gekregen naar het formulier.

Deze personen kunnen feedback geven, maar het systeem weet dan niet van wie het komt en of het wel serieus is. Daarom is het mogelijk om feedback die 'ongevraagd' (zonder uitnodiging) is gegeven wel of niet te accepteren. Deze mogelijkheid is er om zo vertekende antwoorden te kunnen filteren uit je dashboard.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen